Invitation for sealed bids - outsourcing companies Published on May 25, 2022

Invitation for sealed bids - interior and allied works at Butwal branch Published on May 25, 2022

Invitation for sealed bids - interior and allied works Published on May 19, 2022

Important notice regarding counter timing effective from Jestha 1, 2079. Published on May 13, 2022

Interest rate notice - Jestha 2079 Published on May 13, 2022

Notice regarding counter closure on Baisakh 30, 2079 Published on May 12, 2022

Right to Information notice - Chaitra 2078 Published on Apr 25, 2022

Interest rate notice-Baisakh 2079 Published on Apr 13, 2022

Relocation notice of Suryabinayak branch Published on Mar 31, 2022

Interest rate notice - Chaitra 2078 Published on Mar 14, 2022

View More:-
KYC form Verified By Visa Unclaimed Dividend for five years Dormant Account Notice Security Hygiene Tips

Sanima Bank Limited has signed an agreement with daraz

सानिमा बैंक लिमिटेड र दराजप्रा.लि.विचअनलाइन सामानखरिद गरि अनलाइनबाटैभुक्तानीगर्दा छुटदिने सम्झौताभएको छ । 
सानिमा बैंकको कार्डप्रयोगकर्ताहरुले सोमबारकादिन डेविट वाक्रेडिटकार्ड मार्पmतशपिङ्गगर्दा १०% वाअधिकतमरु.५०० सम्मछुट प्राप्तगर्न सक्नुहुनेछ । यो योजनाभोलीमिति २०७७/०१/२२गते देखिलागु हुनेछ । 
उक्त सम्झौतामासानिमा बैंककातर्पmबाट श्री बिक्रमश्रेष्ठ प्रमुख डिजिटल बैंकिङ्ग र दराजकातर्पmबाट प्रवन्धनिर्देशकश्री लिनो एलेरिङ्गले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । यो योजनाले ग्राहकहरु डिजिटल बैंकिङ्गप्रतिआकर्षित हुने विश्वास राखेको छ ।यस सम्बन्धिथपजानकारी बैंकको हटलाइन नं ०१–४४४३९०१ बाट प्राप्तगर्न सक्नुहुने छ ।
सानिमा बैंकले ग्राहकहरुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै घरमै बसीअनलाइनबाटै मुद्दती खाताखोल्न तथानविकरण गर्ने, अनलाइनखाताखोल्ने, बिजुली÷टेलिफोन बिलभुक्तानीलगायतका डिजिटल बैंकिङ्ग सुबिधाहरुप्रदानगर्दै आइरहेकोे छ । 

Last Visited

Last Visited Page